ՆԱԽՈՐԴ 3 ՏԱՐԻՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՈՐՈՇ ՆԱԽԱԳԾԵՐ

Վերջին 3 տարիների ընթացքում մենք մասնակցել ենք խոշոր հանքարդյունաբերական, շինարարական ու գեոտեխնիկական հետազոտական ծրագրերին, անելով ամեն հնարավորը, ապահովելու մեր աշխատանքի որակը՝ համապատասխանելով համաշխարհային չափանիշներին, անվտանգության և բնապահպանական ուղեցույցերին:

«Գեոթիմ» ՓԲԸ

ԱՄՈՒԼՍԱՐ

CES ՍՊԸ և ՃՇՀԱՀ

ԿԱՊՍԻ ՋՐԱՄԲԱՐ

«ԼՎ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ

ԼԻՃՔՎԱԶ ԹԵՅ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

«Սագամար» ՓԲԸ

ԱՐՄԱՆԻՍԻ ՈՍԿԻ ԲԱԶՄԱՄԵՏԱՂԱՅԻՆ ՀԱՆՔԱՎԱՅՐ

«ԶՊՄԿ» ՓԲԸ

ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

CES ՍՊԸ

Արփի լիճ

Ալմալիկի ԼՄԿ ԲԸ

Ալմալիկ

Բակտեկ ԷԿՈ ՍՊԸ

Արջուտի հանքավայր