Ալմալիկի ԼՄԿ ԲԸ

Ալմալիկ

Աշխարհագրական դիրքը

Ուզբեկստանի Հանրապետություն, Տաշկենտի շրջան, քաղաք Ալմալիկ

  • Նորգեո ՍՊ ընկերությունը SRK consulting ընկերության պատվերով իրականացրել է երկրաբանահետախուզական հորատման աշխատանքներ Ուզբեկստանում տեղակայված Ալմալիկ ԼՄԿ ԲԸ ենթակայության տակ գտնվող ոսկի-բազմամետաղային հանքավայրի տարածքում։ Հորատման աշխատանքները կատարվել են հորատահանուկի դուրս բերմամբ 76 միլիմետր (PQ) տրամագծով, օգտագործելով երկու միավոր Atlas Copco CS14 հորատող հաստոց։ Հորատանցքերի միջին խորությունը եղել է 350 մետր, որոնցից ամենախորը՝ 600 գծամետր։  Աշխատանքների հիմնական առանձնահատկությունը կայանում էր նրանում, որ աշխատանքները պետք է կատարվեին բավականին սեղմ ժամկետներում։ Աշխատանքները սկսվել են հուլիս ամսին և ավարտվել են հոկտեմբերին, ներառյալ մոբիլիզացիոն աշխատանքները։